Rozvoj podnikatelského prostředí pomocí nových vědeckých poznatků v oblasti e-commerce businessu

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2012 - 31. března 2013
Řešitel:
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 4. výzva OPPA
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34415
Číslo zakázky:

Projekty řešitele