Chyby v atribuci úspěchu podle pozice ve skupině se zaměřením na leadership

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Mgr. Nikola Frollová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 911 410 Kč
Registrační číslo F3/59/2019
Číslo zakázky: IG310029
Lidé přeceňují vliv leadrů, kterým je často neodůvodněně přisuzován kredit za úspěch či vina za neúspěch, zatímco situační faktory vedoucí k ne/úspěchu jsou podceňovány. Dochází k tzv. “iluzi leadershipu” (Weber et al., 2001). Ten se vysvětluje atribučním zkreslením a špatným vnímáním náhody, která jako vysvětlující faktor není zohledňován. Pozornost je tak přehnaně směřována k samotnému výsledku, který se přeceňuje nad procesem rozhodnutí (Baron & Hershey, 1988). Cílem projektu je rozšířit tento pohled o rozdílnost atribuce náhody podle pozice ve skupině. Předpokládáme, že leader v pozici neúspěchu si bude pod vlivem atribuční chyby uvědomovat situační vlivy, spíše než členové skupiny, kterou řídí. Cílem projektu je prozkoumat, jak s tímto vhledem naloží v dalších rozhodnutích, které mají vést k úspěchu skupinového projektu a jaký vliv na atribuci úspěchu bude mít postoj leadera k riziku a intenzita zpětné vazby od členů týmů.

Projekty řešitele