Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí. (Teoretická východiska a ekonomická realita)

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jana Soukupová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 60 000 Kč
Registrační číslo 17/05
Číslo zakázky: IG307035k

Projekty řešitele