Ing. Jana Soukupová, CSc.

Projekty řešitele:

Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí. (Teoretická východiska a ekonomická realita)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)