Ing. Jana Soukupová, CSc.

Projekty řešitele:

Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí. (Teoretická východiska a ekonomická realita)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)