Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve Středočeském kraji

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Středočeský kraj
program: OP VK
výzva: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Celkový rozpočet: 1 683 487 CZK
Registrační číslo CZ.1.07/3.2.11/03.0163
Číslo zakázky: ES320014

Projekty řešitele