European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2013 - 31. srpna 2016
Řešitel: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)
Celkový rozpočet: 11 490 CZK
Registrační číslo PK-5575
Číslo zakázky: