Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Projekty řešitele:

Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve Středočeském kraji
2014
Středočeský kraj (Středočeský kraj)

Program: OP VK

Výzva: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)
2013 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)