Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 392 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0103
Číslo zakázky: GA310016

Projekty řešitele