Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 401 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1398
Číslo zakázky: GA310022

Projekty řešitele