doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Projekty řešitele:

Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Děkan a děkanát (3010)