Fakulta podnikohospodářská: Děkan a děkanát

Řešené projekty

Přenos know-how:udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském protředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách
2014 - 2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Společný studijní bakalářský program "Ekonomika a management" v anglickém jazyce
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)