Společný studijní bakalářský program "Ekonomika a management" v anglickém jazyce

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel:
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2012
Celkový rozpočet: 335 000 CZK
Registrační číslo C55
Číslo zakázky: RP300022

Projekty řešitele