Řízení rizik firmy a její hodnota

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 140 000 CZK
Registrační číslo 15/04
Číslo zakázky: IG309014x

Projekty řešitele