Harnessing the potential of the social economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities (SDG Labs)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Lukáš Válek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA2 Kolaborativní partnerství
Celkový rozpočet: 60 000 EUR
Registrační číslo 2021-1-PL01-KA220-HED-000032077
Číslo zakázky: ÚP304012
Rozvoj a inovace vzdělávacích aktivit s ohledem na udržitelnost a SDGs. Součástí výstupů budou simulation-based learning výstupy, studijní materiály, experimentální workshopy, MOOC a letní škola.

Projekty řešitele