Coworking Symposium 2021

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Lukáš Válek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 99 990 Kč
Registrační číslo F3/45/2021
Číslo zakázky: IG304021
Description and justification
Coworking Symposium is a joint scholarly and industry half-day long conference on coworking and flexible workspaces. Tackling various topics such as developmental aspects, collaborative and networking perspectives, HRM and others contemporary topics, the symposium focuses on the most recent studies and practical developments of the coworking and the flexible workspace industry. Following the successful first edition of the symposium that evolved around the HRM perspectives, the Coworking Symposium 2021 would knit its core on the transformation of coworking model and discuss the future perspectives that will emerge in the post-pandemic world. The symposium will focus on recent studies and findings that are relevant to the field of coworking and flexible office research.