CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2014 - 30. července 2016
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 7. rámcový program
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 613257
Číslo zakázky: GZ303014

Projekty řešitele