Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 184 000 Kč
Registrační číslo GA402/98/1227
Číslo zakázky: GA303018

Projekty řešitele