Transfer of know-how between Swiss University with practical orientation and top Czech University with theoretical orientation

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 12. prosince 2011 - 30. listopadu 2012
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Program švýcarsko-české spolupráce
Celkový rozpočet: 2 674 000 CZK
Registrační číslo 9710.6.12.7.0076.00
Číslo zakázky: ÚP303061

Projekty řešitele