Innovative online learning environments: using business case studies in higher education (e3 Cases)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2021
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Kontaktní osoba: Ing. Klára Vítečková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA2 Kolaborativní partnerství
Celkový rozpočet: 800 000 CZK
Registrační číslo PK-5173
Číslo zakázky: ÚP310058

Projekty řešitele