Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 936 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1295
Číslo zakázky: GA303012

Projekty řešitele