Kultura a management - odborný seminář

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 123
Číslo zakázky: ÚDA303916

Projekty řešitele