Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Plýtvání potravinami v Rakousku a České Republice
2020
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
2019
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Sociální supermarkety v Rakousku a České republice
2017 - 2018
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Interdisciplinární zimní aletní škola - Rakousko-ČR
2012
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola v Rakousku
2011
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilater. Zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
2010
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice
2009
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilat. zim. a let. škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
2008
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Die Tschechisesche Republic als Handelspartner
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austr and Czech Rep.
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Politické aspekty zahraničního obchodu
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Modely podmíněné nezávislosti
2006 - 2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o inovacích v energii v Rakousku a České republice
2006
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Komunikační politika pro trhy středo- a východoevropských zemí
2005
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Rakousko-české hospodářské vztahy ve středoevropském kontextu
2005
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Mezinárodní vztahy z rakouského pohledu
2004
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Turismusland Österreich - Inspiration für Tschechie, Wissenschaftliche Studentenexkursion mit Projektarbeit na Wien
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnání
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik
2002 - 2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vědecká studentská exkurze s logistickou hrou ve Vídni
2002
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnáví
2002
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Conventional and Evolutionary Construction of Fine Mixture models for Clasifikation Problems in Remote Sensing
2000 - 2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice
2000 - 2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

The structure and size of virtual reguonal hospital for a servicing zone with 100 000 inhabitants
1999 - 2000
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
1999 - 2000
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Comparison of statistical and evolutionary approaches to feature selection in pattern recognition
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

Economics Changes and the Impact and Challanges to Social Policy in Austria and the Czech Republic
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Interdisciplinary Information Management Talks
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Kultura a management - odborný seminář
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Od emancipace k integraci
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Srovnávací zkoumání fiktivních firem v rakouských a českých OA
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

The structure and size of virtual regional hospital for setvicing zone with 100 000 inhabitants
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Vědecké zasedání IDIMT 96
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)