Interdisciplinární zimní aletní škola - Rakousko-ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2012 - 1. září 2012
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 146 000 Kč
Registrační číslo 63p11
Číslo zakázky: AK510012

Projekty řešitele