Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 1 165 000 Kč
Registrační číslo SG/320/3/98
Číslo zakázky: GM995018

Projekty řešitele