Aktuální problematika strukturální politiky EU - vybavení pracoviště

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 98 000 Kč
Registrační číslo H-1583
Číslo zakázky: ÚD510012

Projekty řešitele