Reforma strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU po roce 2006 z hlediska České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 10. února 2004 - 31. října 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 250 000 Kč
Registrační číslo RM 01/10/04
Číslo zakázky: GM510014

Projekty řešitele