Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. Etapa EDR

Věda a výzkum

Doba řešení: 30. listopadu 2007 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 2 462 000 Kč
Registrační číslo SPII/4i1/52/07
Číslo zakázky: GOM510057

Projekty řešitele