Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2003 - 31. května 2005
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT II
Celkový rozpočet: 243 000 Kč
Registrační číslo ME657
Číslo zakázky: GŠ510043

Projekty řešitele