TRANSUST.SCAN

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2006 - 1. února 2009
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 6. rámcový program
Celkový rozpočet: 640 000 Kč
Registrační číslo 022773
Číslo zakázky: GZ510056

Projekty řešitele