Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austr and Czech Rep.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2007 - 30. června 2007
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 97 000 Kč
Registrační číslo 47p9
Číslo zakázky: ÚDA510017

Projekty řešitele