Škody způsobené živelními pohromami

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2004 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 1 430 000 Kč
Registrační číslo VaV-1C/4/44/04
Číslo zakázky: GM510054

Projekty řešitele