Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o inovacích v energii v Rakousku a České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 145 000 Kč
Registrační číslo 44p11
Číslo zakázky: ÚDA510016

Projekty řešitele