Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola v Rakousku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2011 - 1. září 2011
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 117 000 Kč
Registrační číslo 60p7
Číslo zakázky: AK510011

Projekty řešitele