Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. března 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 613 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/Z019
Číslo zakázky: GA510013

Projekty řešitele