Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. července 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 874 000 Kč
Registrační číslo HR131/05
Číslo zakázky: GM510065

Projekty řešitele