MILUNET - Multifunctional Intensive Land Use in Europe

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2007
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: European Regional Development Fund
Celkový rozpočet: 220 000 Kč
Registrační číslo 2W0054N
Číslo zakázky: GZ510045

Projekty řešitele