Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 1 974 000 Kč
Registrační číslo SG310/1/00
Číslo zakázky: GM510030

Projekty řešitele