Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 25. listopadu 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 1 880 000 Kč
Registrační číslo VaV/320/3/03
Číslo zakázky: GM510053

Projekty řešitele