Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku ŽP, základní MAE parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti.

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. listopadu 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 800 000 Kč
Registrační číslo VaV/320/9/03
Číslo zakázky: GOM510063

Projekty řešitele