Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. srpna 2009
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 150 000 Kč
Registrační číslo 53p13
Číslo zakázky: AK510019

Projekty řešitele