Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 135 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/0360
Číslo zakázky: GA510025

Projekty řešitele