Příprava grantu "Strategie regulace emisí skleníkových plynů"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 44 000 Kč
Registrační číslo 7/01
Číslo zakázky: IG510051

Projekty řešitele