Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP (e-klima)

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. prosince 2007 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 2 215 000 Kč
Registrační číslo SPII/4h6/35/07
Číslo zakázky: GOM510067

Projekty řešitele