Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci
2013
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Výzva: Výzva č. 16 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Zateplení objektu G kolejí VŠE
2011 - 2012
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP (e-klima)
2007 - 2010
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. Etapa EDR
2007 - 2010
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Škody způsobené živelními pohromami
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
2003 - 2004
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku ŽP, základní MAE parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti.
2003 - 2004
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování vlivů dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
2001 - 2002
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích.
1999 - 2000
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí
1998 - 2000
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)