Modelování vlivů dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2001 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 1 890 000 Kč
Registrační číslo SG320/3/01
Číslo zakázky: GM510021

Projekty řešitele