Zapojení studentů vyšších ročníků do ekonomického modelování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2002 - 31. srpna 2003
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 31 000 Kč
Registrační číslo 16/02
Číslo zakázky: IG510052

Projekty řešitele