Interdisciplinární bilat. zim. a let. škola o energetických systémech v Rakousku a ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. srpna 2008
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 118 000 Kč
Registrační číslo 50p17
Číslo zakázky: AK510018

Projekty řešitele