COMETR - Competitiveness effects of enviromental tax reforms

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 6. rámcový program
Celkový rozpočet: 1 253 000 Kč
Registrační číslo FP6-2002-SSP-1
Číslo zakázky: GZ510015

Projekty řešitele