Hodocení účinnosti legislativy v oblasti hospodaření s odpady a modelová řešení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 51 000 Kč
Registrační číslo 28/03
Číslo zakázky: IG510023

Projekty řešitele