The structure and size of virtual reguonal hospital for a servicing zone with 100 000 inhabitants

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. května 1999 - 30. dubna 2000
Řešitel: MUDr. Rudolf Střítecký
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 24p18
Číslo zakázky: ÚDA632069